top of page

Om företaget

Atlas System AB började importera Striper linjemålningsutrustning och färger 1978. År 1988   övertogs verksamheten av dotterbolaget Ekdahlverken AB och drevs av Jan H Wallenberg fram till 1994. Då övergick den verksamheten till NATCO Trading AB i samband med Jans pensionering.                 Jan H Wallenberg fortsatte dock ha en ledande roll i företaget fram till sin bortgång 2010.

 

Verksamheten drivs vidare helt i Jans anda och av personal som varit med i verksamheten sedan       tjugo  år tillbaka. På detta sätt har NATCO Trading lyckats upprätthålla kontinuitet i arbetet med marknadsföringen av FOX Valley Systems produkter i Sverige.

 

Sedan en tid tillbaka har vårt sortiment breddats med ytterligare fabrikat av linjemålningsprodukter samt utökats med skyddsprodukter, lagningsmassor samt redskap. Detta för att göra oss till en mer komplett leverantör till er som utför målningsarbeten av olika karaktär.

bottom of page